Insuran JMB

Insuran JMB Insuran JMB ini direka khas untuk condominium, apartment, flat atau pun pangsapuri dan adalah pelan insuran semua-dalam-satu dengan perlindungan yang menyeluruh dan perkhidmatan nilai-tambah. Pelan ini menyediakan perlindungan seperti berikut: Kebakaran Wang. Kecurian / pecah masuk. Kaca dan papan tanda. Jaminan fidelity Kerosakan jentera. Semua risiko. Tanggungan awam. Kecuaian dan ralat. Perkhidmatan nilai-tambah […]

Contractors’ All Risk

Contractors’ All Risk Insuran Contractors All Risk atau Semua Risiko Kontraktor menyediakan perlindungan keatas risiko kerugian terhadap semua risiko semasa dalam tempoh pembinaan seperti kerugian dan kerosakan harta (loss & damage to property), tanggungan pihak ketiga (third party liability) untuk kecederaan akibat kemalangan atau kerosakan harta yang berkaitan dengan kerja-kerja dibawah kontrak. Jenis Perlindungan Seksyen […]

Insuran Kemalangan Kelompok

Insuran Kemalangan Kelompok Group Personal Accident atau Insuran kemalangan berkelompok adalah satu pakej insuran kemalangan yang direka khas untuk melindungi sekumpulan pekerja atau pelajar dari apa jua jenis kemalangan. Kategori Risiko yang dilindungi: Jangka pendek – sesuai untuk kumpulan yang menghadiri aktiviti-aktiviti seperti berkelah atau mengembara atau apa-apa aktiviti jangka pendek. Sekolah – melindungi para […]

Manfaat Pekerja – Hospital dan Klinik Berkelompok

Manfaat Pekerja: Hospital & Klinik Pekerja adalah merupakan penggerak di belakang perniagaan dan sebagai majikan yang bertanggungjawap adalah penting bagi majikan untuk melabur dalam kesejahteraan mereka. Melaburlah dalam pelan manfaat pekerja bagi memastikan kebajikan pekerja dijaga dengan baik. Pelan ini direka khas bagi menguruskan pelan manfaat pekerja dalam perusahaan kecil dan sederhana terutamanya untuk 5 […]