Takaful Perjalanan

Ini adalah takaful perjalanan yang menyediakan pampasan akibat kecederaan, hilang upaya menyeluruh dan kekal atau kematian yang disebabkan oleh kemalangan, bayaran perubatan akibat kemalangan serta kerugian yang ditanggung semasa perjalanan dalam mahupun luar negara atau pun semasa mengerjakan haji dan umrah.

Boleh disertai secara:

  • Invidividu,
  • Individu dan pasangan,
  • Keluarga,
  • Kelompok.

Had umur kanak-kanak adalah dari 30 hari sehingga 21 tahun .

Perlindungan dalam dan luar negara

 

 

Perlindungan semasa mengerja haji dan umrah

Untuk memohon sungguh mudah, cuma perlu isi borang dibawah dan saya akan sediakan sebutharga secepat mungkin

Produk yang mungkin anda berminat.......

1
Soalan?
Soalan